Schoolrijpheidsavond

Op donderdagnamiddag 10 maart 2022 organiseert basisschool Zavelberg een schoolrijpheidsavond voor de ouders van de derde kleuterklas. De thema's die aan bod komen zijn onderdelen die kleuters ontwikkeld moet hebben om te spreken van schoolrijpheid. Wanneer een kleuter schoolrijp is, zal hij met succes kunnen starten aan het eerste leerjaar. Op deze dag ervaren de ouders zelf het doel van het hoekenwerk, waarin hun kind dagdagelijks gaat experimenteren, werkt. Hierbij word ook telkens de link gelegd naar het eerste leerjaar.
Volgende thema’s komen aan bod: visuele discriminatie/analyse, auditieve discriminatie/analyse, geheugen, rekenen, werkhouding/zelfstandigheid en motoriek.

In elke hoek zit een leerkracht die over een bepaald thema extra uitleg geeft. Deze thema’s zijn van belang bij de overgang naar het eerste leerjaar. De leerkracht toont voor hoe ze rond dat bepaald thema werken in de derde kleuterklas en met welke materialen. Nadien wordt de link gelegd met het eerste leerjaar. De ouders krijgen ook enkele praktische tips mee.

Op het einde van de avond krijgen de ouders nog een infobrochure mee naar huis en krijgen ze de kans om extra vragen te stellen.

...