Leerplicht

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplichtige leeftijd naar 5 jaar. 
Dit betekent dat een leerling vanaf 5-jaar wettelijk verplicht aanwezig dient te zijn op alle schooldagen van 01/09 t.e.m. 30/06. Het gaat hier om onze leerlingen van de 3de kleuterklas. 

Bij afwezigheid/ziekte van uw kind brengt u de school op de hoogte door een:

1) Ziektebriefje van de ouders:

2) Doktersbriefje

Wanneer uw kind zonder reden afwezig is op school, krijgt hij/zij een B-code. Vanaf 5 B-codes wordt een dossier opgemaakt met het CLB.