Inschrijvingen

Je kind inschrijven in onze Nederlandstalige kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2022-2023 verloopt via een centraal aanmeldingssysteem.

Een kort overzicht van de belangrijke data vindt u alvast hier:

  • 10 - 21 januari 2022: voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
  • Januari - februari 2022: leer de scholen kennen
  • 7 - 31 maart 2022: aanmelden via inschrijveninbrussel.be
  • 6 mei 2022: infobericht
  • 9 - 31 mei 2022: inschrijven
  • vanaf 9 juni 2022: vrije inschrijvingen

Is uw kind geboren in 2020? Dan moet u het in maart 2022 al aanmelden, ook al start het pas in september 2023.

Maak kennis met onze school

Gedurende de maand januari en februari kunnen jullie steeds, op afspraak, langskomen om onze school te leren kennen. Maak een afspraak door contact op te nemen met ons secretariaat of onze zorgcoördinator (contact). 

Omwille van de strenge maatregelen gebonden aan de heersende COVID-pandemie, gebeuren de rondleidingen onder volgende voorwaarden:

  • Maximum aantal van 4 volwassen per rondleiding

  • Alle rondleidingen vinden plaats na de schooluren

Aanmelding via de website 'Inschrijven in Brussel'

Tussen 7/03/2022 en 31/03/2022 kunnen overige kinderen aangemeld worden op de website 'Inschrijven in Brussel'. Het moment van aanmelden is hier niet van belang. U kiest hierbij best voor verschillende scholen. Hoe meer keuzes u maakt, hoe meer kans u heeft om toegelaten te zijn in een school. 

Ook voor deze periode kan u van een voorrang genieten, namelijk een voorrang Nederlands of een voorrang als GOK-leerling. Ten laatste 3 werkdagen nadat u uw kind hebt aangemeld, moet u de nodige documenten aan het LOP bezorgen. 

Vrije inschrijvingen

Vanaf 9/6/2022 zijn het vrije inschrijvingen en kan iedereen vrij inschrijven in scholen waar er nog plaatsen vrij zijn.

...