infoavond secundair onderwijs

Uw kind beëindigt binnenkort het basisonderwijs, en u bent waarschijnlijk al aan het uitkijken naar een secundaire school waar hij of zij de studies kan verderzetten. Een belangrijke keuze die niet altijd zo eenvoudig is.

Heeft mijn kind extra ondersteuning nodig, of moet hij/zij net meer uitgedaagd worden? Hoe gaat de school om met leermoeilijkheden? Kan mijn kind een grote zelfstandigheid aan, of vraagt hij/zij net om een sterke begeleiding van een leraar? ... Net daarom is de keuze van de school heel belangrijk.

De leerkracht zal de leerlingen gedurende het hele schooljaar begeleiden inzake zelfkennis, wegwijs maken in het studie- en beroepenaanbod en in de manier waarop men tot een goede keuze komt: kortom hij zal uw kind leren kiezen.

Om u hierover te kunnen informeren, nodigen wij u graag uit op de infobeurs in het zorglokaal (lokaal naast het 6de leerjaar) tijdens het oudercontact in de maand oktober. Op deze infobeurs maken we jullie wegwijs in de verschillende secundaire scholen binnen het GO! onderwijs Brussel.

In februari organiseren we een tweede infoavond over de overgang naar het secundair onderwijs waarin we jullie informatie geven over:

  • School en aanbod
  • Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

We geven jullie ook het voorlopig oriënteringsadvies van de klassenraad mee. Indien daar vragen over zijn, kan je op dat moment terecht bij de leerkracht of onze zorgcoördinator.

Wij hopen met onze werking te bereiken dat u goed geïnformeerd, samen met uw zoon/dochter, een weloverwogen studie- en schoolkeuze kan maken.