Opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt binnen scholengroep Brussel georganiseerd door VZW GIBBON.

Schooldagen
 

Voorschoolse opvang (ochtend)

07u00 - 08u25

Voor 07u00 worden er geen leerlingen op het schooldomein achtergelaten.

Wie voor 08u25 op school aankomt, begeeft zich naar de opvang. Kleuters worden hierbij steeds begeleid door hun ouders. Ouders die hun kind niet naar de voorschoolse opvang brengen, dienen buiten het schooldomein te wachten.

Naschoolse opvang (avond)

Kleutersschool: 15u35 - 18u00

Lagere school: 15u30 - 18u00

Woensdag

12u35 - 18u00

Leerlingen die een kwartier na het eindigen van de schooldag niet afgehaald zijn, gaan naar de naschoolse opvang. Ze blijven niet op de speelplaats of op het schooldomein rondhangen. Ook niet onder begeleiding van oudere broers of zussen.

Kindvrije dagen

07u00 - 18u00

Betaling

Voorschoolse opvang: tot 15 min. voor de aanvang van de schooldag: €1,50 per week.

Naschoolse opvang: betalend vanaf 15 min. na het einde van de schooldag: €0,75 per begonnen half uur.

Woensdag: betalend vanaf 15 min. na het einde van de schooldag: €0,75 per begonnen half uur.

Middagtoezicht: €0,35 per dag

Kindvrije dagen:

- €11/dag voor het eerste kind

- €9/dag voor het tweede kind

- €6/dag voor het derde kind

Fiscale attesten

Voor alle opvangkosten (middagtoezicht en voor- en naschoolse opvang) overhandigt de school u desgewenst een fiscaal attest.

Te laat afhalen van kinderen

Ouders die hun kinderen niet tijdig komen afhalen, worden beboet volgens een systeem waarbij voor elk tijdsblok van 15 minuten €10 moet worden betaald. Indien kinderen na 18u45 niet werden afgehaald (en de school niet werd verwittigd of de school kon niemand bereiken), kunnen de ouders hun kind(eren) afhalen op het politiebureau van de gemeeente Sint-Agatha-Berchem.