Brede school - breed leren

Kinderen leren altijd en overal. Breed leren is altijd leren: op school en na de schooluren.

Maar breed leren is meer. Breed leren is verbindingen leggen tussen wat je op school leert en de wereld daarbuiten. Breed leren is binnenschools en buitenschools leren.

GO! BS Zavelberg maakt deel uit van Brede school ‘Flamingo’. Brede School ‘Flamingo’ is een samenwerkingsverband tussen de 5 Nederlandstalige scholen in Sint-Agatha-Berchem, de bibliotheek, GC De Kroon, lokaal dienstencentrum Ellips, de gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord en het lokaal jeugd en cultuurbeleid.

We voelen ons als school verbonden met de buurt en de stad waarin we leven en opgroeien. De juffen en meesters vergroten deze verbondenheid dankzij een sterke samenwerking met de verschillende partners van de Brede School en door deel te nemen aan zowel sociale als culturele activiteiten in de buurt en in de stad. Zo geven we de leerlingen de kans om een brede waaier aan leer- en leefervaringen op te doen.

Brede School Flamingo is de brug tussen onze school en de buurt. Ze weven een solide netwerk voor school, buurt en gezin, zodat onze ketjes in alle veiligheid opgroeien en competenties verwerven, zowel tijdens als na de schooluren. Zo nemen onze leerlingen van de lagere school elke woensdagnamiddag deel aan “Kinderen Baas”. Onze leerlingen in de naschoolse opvang worden dan getrakteerd op vertel- en voorleesuurtjes, timmeren, koken, sport en spel,….en zoveel meer.

Tijdens de middagpauze is er een afwisselend en breed aanbod van workshops zoals een breiatelier, hiphop, knutselatelier, sport, schaken,…zodat onze leerlingen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun vrije tijd in te richten volgens hun interesses, behoeftes en noden.

Onze speelplaats is een krachtige leeromgeving. Het is een veilige, geborgen, creatieve en uitdagende speelplaats waar alle zintuigen geprikkeld worden en onze leerlingen tot maximale ontwikkeling komen. Het is een speelplaats waar de leerlingen zich kunnen uitleven naargelang hun stemming en behoefte op dat ogenblik, waar ze tot rust kunnen komen en waar geravot kan worden. We willen de fantasie van onze leerlingen prikkelen en hun in aanraking brengen met de natuur die er in hun thuisomgeving weinig terug te vinden is. Op deze manier stimuleren we het breed leren. Ze leren de natuur kennen, waarderen en respecteren door actief hiermee om te gaan.

..