Leerlingenparlement

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we het maandthema 'verkiezingen'. Tijdens dit thema worden eerst de volgende vragen behandeld op het niveau van de leerlingen vanaf de 3e kleuterklas: Wat zijn verkiezingen? Hoe wordt er gestemd? Wat moeten de kinderen die verkozen zijn doen? Etc.

Wanneer deze vragen beantwoord zijn, mogen de leerlingen (wederom vanaf de 3e kleuterklas) zichzelf kandidaat stellen voor de verkiezingen. Om de link met de actualiteit te maken, zetten zij daarvoor een echt campagne op. Zo moeten zij zichzelf promoton met affiches en moeten zij een programma opstellen om de school te verbeteren. 
Na een maand van campagnevoering, vindt de stemming plaats.

Uit iedere klas worden twee leden gekozen om aan het leerlingenparlement deel te nemen. Dit parlement van veertien leerlingen wordt aangesterkt door twee leerkrachten. 
Na de verkiezingen komt het leerlingenparlement één keer per maand bij elkaar om problemen op te lossen en nieuwe ideeën te behandelen. De veranderingen van de voorgaande maand worden ook telkens geëvalueerd. 

- Ook onze stem is belangrijk! - 

..