Voorbereiden op het middelbaar

Hoe helpt de school bij studiekeuze?

Wij streven naar een vlotte overgang van de basisschool naar het secundair ondrwijs. We stellen als doel dat onze leerlingen een school en studierichting kiezen die aansluit bij hun persoonlijkheid, competenties, noden en behoeften. Om dat te bereiken is het van groot belang dat onze leerlingen enerzijds over voldoende zelfkennis beschikken en anderzijds dat ze over voldoende informatie beschikken oer de verschillende scholen en hun studieaanbod. it is de reden waarom we tijdens de 3de graad van het lager onderwijs voldoende aandacht besteden aan het maken van de juiste studiekeuze. Tijdens het hele proces werken we nauw samen met het CLB, de ouder(s) en de leerlingen.

Wat doen we in het 5de leerjaar?

In maart vindt er een klasgesprek plaats over de overstap van  het lager onderwijs naar het secundair onderwijs. Hierbij bespreken we de opendeurdagen van de verschillende secundaire scholen in Brussel. We bezorgen de leerlingen en hun ouder(s) een lijst met secundaire scholen en hun opendeurdagen. Samen met de leerlingen stellen we vragen op die ze kunnen stellen tijdens hun bezoek aan het secundaire school naar keuze. Op het einde van het schooljaar nemen we bij elke leerlingen een vragenlijst af waarmee we hun belangstelling verkennen.

Wat doen we in het 6de leerjaar?

In het begin van het schooljaar nemen we bij elke leerling een vragenlijst af die peilt naar hun studiehouding. Een goede studiehouding is erg belangrijk voor studiesucces in het secundiar onderwijs. Leerlingen met een goede studiehouding hebben meer slaagkansen. Ook deze vragenlijst is terug te vinden op de website van onderwijskiezer. Bij het eerste oudercontact bieden we een infobeurs aan over de verschillende studierichtingen in het secundiar onderwijs en de GO! scholen die deze richtingen aanbieden. 

Voor de herfstvakantie stellen de leerlingen van het 6de leerjaar een top 3 op van hun scholen naar voorkeur en geven ze eveneens een voorlopige studiekeuze door. Deze maken ze op basis van de resultaten van de onderwijskiezer en verdere verkregen informatie. 

Doorheen het schooljaar bezoeken de leerlingen van het 6de leerjaar samen met de klasleerkracht verschillende secundaire scholen. Op deze manier trachten we elke leerling de kans te geven om een aanbod van secundaire GO! scholen binnen Brussel te leren kennen.