Inschrijvingen

Je kind inschrijven in onze Nederlandstalige kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2021-2022 verloopt via een centraal aanmeldingssysteem.

Een kort overzicht van de belangrijke data vindt u alvast hier:

  • 4 januari - 15 januari 2021: voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
  • 1 maart - 26 maart 2021: aanmelden via inschrijveninbrussel.be
  • 30 april 2021: infobericht
  • 3 mei - 26 mei 2021: inschrijven
  • vanaf 3 juni 2020: vrije inschrijvingen

Maak kennis met onze school

Gedurende de maand januari en februari kunnen jullie steeds, op afspraak, langskomen om onze school te leren kennen. Maak een afspraak door contact op te nemen met ons secretariaat of onze zorgcoördinator (contact). 

Omwille van de strenge maatregelen gebonden aan de heersende COVID-pandemie, gebeuren de rondleidingen onder volgende voorwaarden:

  • Maximum aantal van 4 volwassen per rondleiding

  • Alle rondleidingen vinden plaats na de schooluren

Voorrangsperiode broers en zussen

Tussen 4/1/2021 en 15/1/2021 hebben broers en/of zussen van kinderen die reeds bij ons ingeschreven zijn voorrang. Deze voorrag geldt zolang er plaatsen zijn op school. Ouders kunnen de broers en/of zussen gedurende die periode aanmelden op onze school. 

Wat heeft u nodig om uw kind in te schrijven?

  • Identiteitskaart van uw kind of kleefbriefje van de mutualiteit

  • Bewijs van domicilieadres van uw kind

  • Bewijs van werkadres van een ouder

Aanmelding via de website 'Inschrijven in Brussel'

Tussen 1/03/2021 en 26/03/2021 kunnen overige kinderen aangemeld worden op de website 'Inschrijven in Brussel'. Het moment van aanmelden is hier niet van belang. U kiest hierbij best voor verschillende scholen. Hoe meer keuzes u maakt, hoe meer kans u heeft om toegelaten te zijn in een school. 

Ook voor deze periode kan u van een voorrang genieten, namelijk een voorrang Nederlands of een voorrang als GOK-leerling. Ten laatste 3 werkdagen nadat u uw kind hebt aangemeld, moet u de nodige documenten aan het LOP bezorgen. 

Vrije inschrijvingen

Vanaf 3/6/2021 zijn het vrije inschrijvingen en kan iedereen vrij inschrijven in scholen waar er nog plaatsen vrij zijn.

...