Evalueren

De visie op evalueren van GO! Basisschool Zavelberg is gebaseerd op de visie op evalueren van de PBD GO! BaO. Die vertrekt vanuit de 9 principes die kenmerkend zijn voor een goed evaluatiebeleid.

We leven in een snel evoluerende maatschappij. We weten niet hoe de wereld van morgen er zal uitzien. We moeten onze kinderen uitrusten met competenties die levenslang leren mogelijk maken. Onze school zet daarom in op het verantwoord en kritisch omgaan met nieuwe inspiratiebronnen, probleemoplossend handelen, samenwerking en zelfsturing. We werken hier met onze leerlingen aan door in te zetten op zowel het leren van kennis, vaardigheden en attitudes en dit in een authentieke context. Dat vraagt aangepaste evaluatievormen.

Veilig klasklimaat

Alles start met een positief en veilig klasklimaat. Dit is de belangrijkste factor om tot leren te komen. Wanneer je je kwetsbaar durft opstellen, geef je toe aan je fouten. Uit je fouten leer je.

Onderwijsleerproces

We richten ons op onze school op het leerplan waardoor we een doelgericht onderwijsaanbod garanderen.

We evalueren onze leerlingen op regelmatige basis om informatie te verzamelen en leerlinggerichte zorg te kunnen bieden. Deze leerlinggerichte zorg beoogt een aangepast aanbod, een specifiekere doelgerichtheid en een ondersteuning op maat tijdens het leerproces.

We observeren en sturen bij door middel van proces- en productgerichte feedback.

Evaluatie als deel van het onderwijsleerproces helpt onze leerlingen groeien om beter te leren in het bereiken van de leerplandoelstellingen en de eindtermen.

Gevarieerd aanbod van evaluatievormen

We werken op onze school met een gevarieerd aanbod van evaluatievormen: brevetten bij het behalen van specifieke vaardigheden, kennistoetsen, presentaties, lap Books,….

Dankzij het competentgericht evalueren van zowel kennis, vaardigheden als attitudes krijgen we een betrouwbaar en volledig beeld van onze leerlingen. Dit rijk aanbod van evaluatievormen motiveert onze leerlingen om binnen verschillende contexten hun verworven competenties te tonen.